Privacy policy

Thrive Invest BV Privacybeleid en Informatie over Verwerking van Persoonsgegevens

De bescherming van je persoonsgegevens is voor Thrive Invest BV van bijzonder belang.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je als natuurlijke persoon verwerken wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of onze producten of wanneer je onze website bezoekt.

Thrive Invest BV met maatschappelijke zetel te Westernieuwweg 63, 8490 Varsenare, RPR/RPM Brugge (ondernemingsnummer 0746.581.185) is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kan u ons bereiken via info@thrivebeer.com

We verwerken je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden wanneer:

  • Je onze website bezoekt,
  • Je contact met ons opneemt,
  • Je onze producten of diensten aankoopt,
  • Je betaalde voor je aankoop,
  • Je feedback geeft.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Als u geen klant bij ons bent, en dus enkel het publieke deel van de site bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van u bij: de pagina’s die u bezoekt, uw IP adres en een identificatie van uw provider (vb. Proximus), uw browser (vb. Chrome) en computertype (vb. Windows 10). 
  • Indien u een bestelling plaatst bij ons, houden we ook uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnumer bij.

Het gebruik van cookies

De website maakt gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest, of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend.

Hoe verzamelen we deze informatie?

Uw contactgegevens krijgen we van uzelf rechtstreeks wanneer u online een bestelling plaatst en dus gegevens met uw toestemming achterlaat op de website. De gegevens over welke browser, het IP-adres en welk type toestel u gebruikt, alsook de “cookies” sturen uw browser en/of uw toestel mee.

Waarom verzamelen we deze informatie?

Uw contactgegevens hebben we nodig om uw bestelling te kunnen voldoen. Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat een webpagina bezocht wordt) om onze site te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren en oplossen. De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, zoals het ingelogd blijven of je taalkeuze.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

In principe worden uw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer met logistieke partners indien dit noodzakelijk is om uw bestelling te kunnen voldoen.

Worden je persoonsgegevens ook doorgestuurd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De verwerker van de bezoekers-analyse-informatie bevindt zich in de USA, en vallen onder de Privacy Shield regeling. Voor het overige worden je persoonsgegevens niet doorgestuurd buiten België.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Voor website bezoekers is dat maximum 5 jaar. We bewaren je persoonsgegevens voor het overige zo lang als we ze nodig hebben voor de gerechtvaardigde en specifieke doeleinden met betrekking tot de verwerking en/of als we bij wet verplicht zijn ze te bewaren gedurende de bewaartermijnen die bepaald zijn door toepasselijke wetten en overheden.

Je rechten als natuurlijke persoon

Je hebt diverse rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens zoals bepaald door de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen, en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens aan derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neem dan contact op via info@thrivebeer.com of via het contactadres dat vermeld is op onze website.  

Via de instellingen van uw browser kan u de “cookies” die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website niet correct werken. 

Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.